logotype

Mógł stracić słuch. Problem może dotknąć każdego.

  • WW070476

Ostre zapalenie ucha środkowego, dla tych którzy doświadczyli tego zachorowania pozostawia w pamięci niezwykle nieprzyjemne doznania. Rodzice dzieci, u których wystąpiło ostre zapalenie ucha środkowego muszą zmierzyć się z dużą dawką dziecięcego cierpienia, słabo reagującego na powszechnie stosowane leki przeciwbólowe. Czy w XXI wieku potrafimy skutecznie i bezpiecznie leczyć zapalenia ucha środkowego?

Zapalenie ucha środkowego wielokrotnie jest zjawiskiem wtórnym do zapalenia gardła lub uogólnionych infekcji wirusowych. Wówczas leczenie powinno zakładać postępowanie ukierunkowane na pierwotną infekcję i uwzględniać działania celowane na ucho środkowe. Jednym z pierwszych objawów zapalenia uch środkowego jest ból. Najczęściej dolegliwość jest jednostronna, ale przy infekcjach wirusowych, uogólnionych, zdarzają się obustronne dolegliwości.

W przypadku występowania izolowanych dolegliwości, bez odczynów ogólnoustrojowych niezbędne jest różnicowanie zapalenia cha środkowego z innymi chorobami, w tym procesami rozrostowymi. W przypadkach niepowikłanych ostrych zapaleń ucha środkowego prof. Pirożyński zaleca stosowanie zasady czujnego wyczekiwania i obserwacji. Pomocne może być stosowanie leków objawowych zmniejszających dolegliwości bólowe oraz stosowanie leków miejscowych zmniejszających obrzęk błon śluzowych.

Wielu lekarzy pierwszego kontaktu w pierwszym rzucie leczenia zapalenia ucha środkowego wdraża empiryczną antybiotykoterapię, co z punktu widzenia Instytutu Zdrowego Leczenia w większości przypadków nie znajduje uzasadnienia. Takie działania rozważamy zwykle w przypadku zachorowania dotyczącego dzieci poniżej 6 roku życia z wysoka gorączką i wymiotami, dzieci poniżej 2 roku życia z obustronnym zapaleniem ucha środkowego oraz u chorych z wyciekiem z ucha. W pozostałych przypadkach w pierwszej kolejności zalecamy stosowanie naturalnych metod stymulacji układu odpornościowego.

Wczesne postawienie tradycyjnych baniek lekarskich zgodnie z zasadami Instytutu Zdrowego Leczenia wyraźnie skraca okres choroby, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz zmniejsza ryzyko remisji. Również w przypadku wdrożenia antybiotykoterapii Instytut Zdrowego Leczenia zachęca do nie rezygnowania z tradycyjnych baniek lekarskich. Nie obserwowano interakcji względem siebie tych sposobów leczenia, a sumowanie efektów leczniczych zachęca do sięganie do immunostymulacji pomimo leczenia farmakologicznego przeciwbakteryjnego.

Poniżej opis przypadku pacjenta leczonego z powodu nawracających zapaleń ucha środkowego.

Igor – zapalenia ucha

Igor ma lat 7 i uczęszcza do szkoły podstawowej dla szczególnie uzdolnionych. Jest zdrowym chłopcem. Pod koniec minionego roku po typowej sezonowej infekcji górnych dróg oddechowych, jako powikłanie wystąpiło u Igora zapalenie ucha środkowego. Lekarz prowadzący zastosował leczenie antybiotykiem miejscowym i doustnym. Po zakończeniu 10-dniowej terapii, okres zdrowia nie trwał długo, w ciągu kilku następnych dni, powróciły objawy zapalenia ucha. Kolejne leczenie antybiotykiem, tym razem o tyle nieskuteczne, że po wyleczeniu jednego ucha, zapalenia rozpoczęło się po drugiej stronie. Laryngolog zadecydował o kolejnej antybiotykoterapii.

Po niemal trzech miesiącach choroby. Po zakończeniu trzech cykli antybiotykoterapii Igor został podopiecznym Instytutu Zdrowego Leczenia. Błony bębenkowe i kanały słuchowe obu uszu nosiły znamiona zapalenia. Igor skarżył się na bóle uszu, zaburzenia słyszenia oraz w ocenie rodziców nie był tym samym dzieckiem co przed chorobą, ubyło mu znacznie aktywności i chęci do zabawy.

Lekarz Instytutu Zdrowego Leczenia rozpoczął terapię od edukacji rodziców i pacjenta na temat zasad zdrowego leczenia. Wprowadził kilka korekt co do warunków mikroklimatycznych panujących w domu Igora. Następnie etapami wprowadzane były: systematyczna terapia bańkami tradycyjnymi, leki miejscowe i ogólne oraz suplementy diety. W czasie prowadzenia leczenia przez zgodnie z zasadami Instytutu Zdrowego Leczenia obserwowano najpierw ustąpienie objawów, a następnie powrót obustronnego zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego. Ocena niezależnego laryngologa, dotychczas prowadzącego leczenie Igora wskazywała na ponowne leczenie antybiotykiem, a w dalszej perspektywie drenaż jam bębenkowych i idące za tym ograniczenia w aktywności dziecka. Rodzice zgodzili się na propozycję lekarza prowadzącego z Instytutu Zdrowego Leczenia na odroczenie antybiotykoterapii. Po dwukrotnym zastosowaniu tradycyjnych baniek ogniowych w odstępie dwóch dni, objawy zapalne wyraźnie zmniejszyły się i zaczęły ustępować. Kolejna kontrola u laryngologa potwierdziła wycofanie się stanu zapalnego. Antbiotykoterapia ani tym bardziej drenaż jam bębenkowych nie były potrzebne. Gdy po kilkunastu dniach od zakończenia terapii u Igora wystąpiły ponownie objawy infekcji kataralnej, rodzice byli zmartwieni, jednak z zaufaniem poprosili o pomoc Instytut Zdrowego Leczenia. Lekarz badający stwierdził objawy stanu zapalnego ucha lewego. Po dwukrotnej terapii lekarskimi bańkami ogniowymi z uzupełniającym leczeniem zgodnym z zasadami Instytutu Zdrowego Leczenia, objawy zapalne wycofały się, a Igor wrócił do szkoły. Obecnie Igor wrócił do pełni zdrowia, a jego rodzice z mniejszym lękiem patrzą w przyszłość, wiedząc że posiadają dostęp do skutecznego i bezpiecznego leczenia syna.