logotype

Oferta edukacyjna

KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY

Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Cel kursu:uwrażliwianie dzieci na zdarzenia niebezpieczne, na rozpoznawanie sytuacji zagrożenia oraz uczenie bezpiecznych zachowań.

 

Kurs prowadzony w formie edukacyjnej zabawy, w której uczestniczą dzieci. Poruszane tematy:

1. Ocena sytuacji zagrożenia

2. Postępowanie w sytuacji zagrożenia.

3. Wezwanie pomocy.

4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

5. Podstawy stosowania bandaża i chusty trójkątnej.

6. Układanie w pozycji bezpiecznej.

 

Czas trwania kursu: 45 min

Liczba uczestników: 10 - 15 osób (optymalnie)

Koszt i termin kursu:ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi

Kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych oraz osób zainteresowanych chcących pogłębić swoją wiedzę

Cel kursu:zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pomocy medycznej w obrażeniach ciała oraz zaawansowanymi zabiegami i procedurami ratującymi życie i zdrowie.

Ramowy program kursu:

A.  Wykłady i seminaria:

1)      Badanie i ocena poszkodowanego po urazie

2)      Resuscytacja pacjenta po urazie

3)      Drogi oddechowe – metody udrażniania

4)      Zasady ITLS

5)      Obrażenia poszczególnych okolic ciała oraz narządu ruchu

6)      Postępowanie w oparzeniach

7)      Zespół Urazowy- Zasady pracy i organizacja

8)      Postępowanie w wypadku masowym TRIAGE

9)      Przygotowanie poszkodowanego do transportu

10)  Rany postrzałowe i skutki wybuchów

 

B.  Ćwiczenia:

1)   Badanie pacjenta po urazie /udrażnianie dróg oddechowych

2)   Drożność dróg oddechowych/ITLS

3)   Zaopatrzenie ran

4)   Postępowanie z chorym urazowym w SOR/ zasady pracy zespołu urazowego

 

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych

Liczba uczestników: do 20 osób

Koszt i terminy kursów ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

Kurs przeznaczony dla niań i rodziców chcących pogłębić swoją wiedzę na temat postępowania z dzieckiem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Cel kursu:nauczenie uczestników rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia u dzieci oraz podejmowania najbardziej adekwatnej do sytuacji decyzji co do postępowania ratowniczego.

 

Ramowy program kursu:

C.  Wykłady i seminaria:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.

2. Ocena sytuacji i postępowanie w miejscu zdarzenia.

3. Ocena stanu dziecka i kontrola czynności życiowych.

4. Wezwanie pomocy.

5. Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.

6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

7. Omdlenia, napad kaszlu, duszność, padaczka.

8. Zadławienia.

9. Sposoby trzymania dziecka i pozycje do skutecznego prowadzenia RKO.

10.Krwotoki u dzieci.

11.Rany i oparzenia u dzieci.

12.Urazy kostno – stawowe u dzieci.

13. Zasady użycia AED u dzieci.

 

Ćwiczenia praktyczne

1.Ocena stanu dziecka.

2.Bezpieczne pozycje do prowadzenia badania oraz udzielania pomocy.

3.Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

4. Zadławienia/zakrztuszenia.

5. Unieruchamianie kończyn.

6. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów.

7. Obsługa defibrylatora automatycznego.

 

Czas trwania kursu: sugerowany 4 x 45 min

Liczba uczestników: do 20 osób

Koszt i terminy kursów ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli chcących pogłębić swoją wiedzę na temat postępowania z dzieckiem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Cel kursu:nauczenie uczestników rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia u dzieci i u dorosłych oraz podejmowania najbardziej adekwatnej do sytuacji decyzji co do postępowania ratowniczego.

 

Ramowy program kursu:

D.  Wykłady i seminaria:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy, prawo nauczyciela do podejmowania działań ratowniczych.

2. Ocena sytuacji i postępowanie w miejscu zdarzenia.

3. Ocena stanu dziecka i kontrola czynności życiowych.

4. Wezwanie pomocy.

5. Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.

6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

7. Omdlenia, napad kaszlu, duszność, padaczka.

8. Zadławienia.

9. Sposoby trzymania dziecka i pozycje do skutecznego prowadzenia RKO.

10.Krwotoki u dzieci.

11.Rany i oparzenia u dzieci.

12.Urazy kostno – stawowe u dzieci.

13. Zasady użycia AED u dzieci.

 

Ćwiczenia praktyczne

1.Ocena stanu dziecka.

2.Bezpieczne pozycje do prowadzenia badania oraz udzielania pomocy.

3.Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

4. Zadławienia/zakrztuszenia.

5. Unieruchamianie kończyn.

6. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów.

7. Obsługa defibrylatora automatycznego.

 

Czas trwania kursu: sugerowany 4 x 45 min

Liczba uczestników: do 20 osób

Koszt i terminy kursów ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych, kierowców pojazdów w tym motocyklistów, kandydatów na kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Cel kursu:  zapoznanie z najczęściej występującymi nagłymi zdarzeniami drogowymi, wskazanie potencjalnych obrażeń oraz zagrożeń związanych z poruszaniem się po drogach, zabezpieczanie miejsca zdarzenia, podejmowanie skutecznej pomocy.

 

Ramowy program kursu:

     A. Wykłady i seminaria:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.

2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w wypadkach komunikacyjnych.

3. Ocena stanu poszkodowanego będącego w samochodzie.

4. Ocena stanu poszkodowanego motocyklisty i rowerzysty.

5. Urazy głowy i kręgosłupa.

6. Ewakuacja z pojazdu i miejsca zdarzenia.

7. Wyposażenie apteczki samochodowej.

8. Zagrożenia życia w urazach.

9. Postępowanie w przypadku najczęściej spotykanych urazów.

10. Zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych.

 

Ćwiczenia praktyczne

1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

2. Ocena stanu poszkodowanego.

3. Zakładanie kołnierza ortopedycznego.

4. Ewakuacja z samochodu.

5. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy.

6. Układanie w pozycję boczną bezpieczną.

7. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

8. Unieruchamianie kończyn.

9. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych wypadków komunikacyjnych.

 

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych

Liczba uczestników: do 20 osób

Koszt i terminy kursów ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

Kurs przeznaczony dla osób podróżujących, planujących wyjazd w góry wysokie, do egzotycznych krajów lub w odmienne warunki środowiskowe

Cel kursu:zapoznanie z najważniejszymi elementami związanymi z ekspozycją na czynniki środowiskowe w szczególnych warunkach (odmienne strefy klimatyczne: klimat gorący, zimny, warunki wysokogórskie,). W ramach kursu zaprezentowane zostaną podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka w odmiennych warunkach środowiskowych, skutki aktywności fizycznej w ekstremalnych warunkach klimatycznych oraz elementy medycyny podróży.

 

Ramowy program kursu:

A.  Wykłady i seminaria:

1)   Skutki działania niskich i wysokich temperatur na organizm człowieka

2)   Podstawy medycyny wysokogórskiej i zachowania się organizmu człowieka na wysokości. Choroba wysokościowa.

3)   Medycyna podróży (transport lotniczy, morski, lądowy) – zagrożenia, zasady przygotowania, profilaktyka

4)   Zasady planowania działań i przygotowania się do funkcjonowania w innych strefach klimatycznych.

5)   Profilaktyka bierna i czynna, stosowanie szczepień ochronnych.

6)   Zasady działania w obszarach niezaludnionych: podstawy przetrwania, autoratownictwo i ratownictwo

 

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych

Liczba uczestników: do 30 osób

Koszt i terminy kursów ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

WSZYSTKIE NASZE SZKOLENIA SĄ ZGODNE Z WYTYCZNYMI ERC ORAZ MZ. UCZESTNICY SZKOLEŃ OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE KURSU.

 

 

Galeria zdjęć:

{ppgallery}warsztaty_dzieci{/ppgallery}